Doelstellingen

Doelstellingen

Dienstbaar zijn aan de samenleving

Het Diaconaal Netwerk wil vanuit Christelijke overtuiging gestalte geven aan de opdracht aan de kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving.


Sociale rechtvaardigheid

Vanuit deze gedachte willen we aandacht schenken aan concrete behoeften van personen en groepen en op die manier een bijdrage leveren aan sociale rechtvaardigheid.


Het Diaconaal Netwerk wil daarbij de volgende uitgangspunten hanteren:

Laagdrempelige ondersteuning bieden bij zorg- en hulpvragen.

Knelpunten in wet- en regelgeving signaleren.

Knelpunten in bejegening van mensen of doelgroepen opsporen.

Korte lijnen creeëren tussen de diaconieën onderling.

Snel informatie uitwisselen en waar nodig gezamenlijke actie ondernemen.

Signalen van zorg en hulp doorgeven aan de lokale overheid.