Kerken

Kerken

Samen bereik je meer!


In de gemeente Barneveld staan veel mensen voor elkaar klaar en dat is mooi!


Er zijn tal van initiatieven die zich op vrijwillige basis inzetten voor Barnevelders die even een steuntje in de rug nodig hebben.


Ook kerken dragen hun steentje bij. Het is goed om van elkaar op de hoogte te zijn, te weten wie wat doet en te zoeken naar samenwerking.


Daarom proberen wij een zo compleet mogelijk overzicht van informele ondersteuningsinitiatieven op onze website te plaatsen.

Zo weten we elkaar te vinden, want: samen bereik je meer!