Home


Vóór u en samen mét u   

Graag informeren wij u via deze site over onze activiteiten.Vijftien diaconieën van kerkgemeenschappen

Vijftien diaconieën van kerkgemeenschappen in de gemeente Barneveld zijn gaan samenwerken en hebben met elkaar afspraken gemaakt om iedereen in de gemeente Barneveld te kunnen helpen. Onder de knop doelstelling op deze site wordt dit verder weergegeven.


In grote aanbod soorten hulpverlening bestaan veel vragen

Aanleiding tot de oprichting van het Diaconaal Netwerk is de ervaring van diaconieën met betrekking tot het zoeken van een weg in wet- en regelgeving. Ook ten aanzien van het grote aanbod in soorten hulpverlening bestaan veel vragen.


Bij maatschappelijke ontwikkelingen snel tot een gezamenlijke actie kunnen besluiten

Een belangrijk aspect voor overleg en samenwerking tussen de kerkgemeenschappen is de behoefte aan meer kennis en het verwerven van inzicht, zodat we als kerken de mensen beter kunnen doorverwijzen naar de erkende instellingen. Een ander belangrijk voordeel van een netwerk is dat bij maatschappelijke ontwikkelingen snel tot een gezamenlijke actie besloten kan worden. Andere kerkgemeenschappen of leden daarvan kunnen zich hierbij aansluiten waardoor de doeltreffendheid van het netwerk toeneemt. Hoe groter het netwerk is des te meer positieve invloed ervan kan uitgaan.


Diaconaal Netwerk gesprekspartner lokale overheid

Het Diaconaal Netwerk is door de jaren heen een gesprekspartner geworden van de lokale overheid.